אזור אישי

Search

En

את שמירת הזכויות ביצירה יש להסדיר בהסכם התקשרות כתוב שמקובל על כל הצדדים השותפים ליצירה.
הכללת "סעיף תלי" בהסכם מהווה תנאי הכרחי לקבלת תמלוגים על יצירה; אך כשלעצמו, "סעיף תלי" אינו תנאי מספיק.

כדי לוודא שאין בהוראות ובסעיפים אחרים של ההסכם ונספחיו כדי לגרוע, לסתור או לגבור על האמור ב"סעיף תלי", תלי מספקת לחבריה ייעוץ משפטי, טרם החתימה על ההסכם הסופי. הייעוץ שמוענק לחברי תלי הוא ללא תשלום והוא עוסק בנושא הזכויות אותן מייצגת תלי בלבד. שימוש בשירות זה עשוי למנוע את הצורך בתיקון ההסכם בדיעבד .

חברי תלי שמעוניינים בשירות זה מוזמנים להעביר טיוטה סופית של ההסכם לצורך בדיקתו ע"י עורכי הדין, כשכל התנאים המסחריים מושחרים. כמו כן ניתן להשמיט, למחוק או להשחיר מידע הקשור לצנעת הפרט. הסכם שתנאיו המסחריים לא הושחרו, לא ייבדק!

יצוין שלאחר העברת חוות הדעת המשפטית לחברים, טיוטות ההסכמים נמחקות לאלתר.

חשוב להדגיש שהייעוץ המשפטי שתלי מעניקה לחבריה מתמקד אך ורק בסוגיית הזכויות השמורות אותן מייצגת תלי ואינו מחליף התייעצות עם גורמים אחרים כגון: עו"ד, סוכנים, רו"ח, וכיו"ב.

לשאלות נוספות בנושא ייעוץ משפטי לשמירת זכויות, יש לפנות למרב קליין מנהלת קשרי חברים וזכויות: בטלפון 03-5669574, שלוחה 106/ בדוא"ל merav@tali-rights.co.il

דילוג לתוכן