אזור אישי

Search

En

שלב הכרחי לקבלת תמלוגים הוא שמירת זכויות ביצירה, כלומר הכנסת "סעיף תלי" בכל הסכם ההתקשרות בין יוצר לבין מזמין עבודה או מי שמבקש לעשות בה שימוש. ללא הוכחת שמירת זכויות, החבר אינו זכאי לתמלוגים מתל"י בגין שימושים ביצירה.

כדי לוודא ששמירת הזכויות נעשתה כנדרש, וכן, שאין הוראות או סעיפים אחרים בהסכם ונספחיו שסותרים את "סעיף תלי", תלי מעניקה לחבריה ייעוץ משפטי, ללא תשלום, במסגרתו, עורכי הדין של תלי בודקים את טיוטת ההסכם ובמידת הצורך מנסחים תיקונים.  

חשוב להדגיש שהייעוץ המשפטי שתלי מעניקה לחבריה מתמקד בשמירת זכויות בלבד.

במקרים בהם ההתקשרות נעשתה בעל-פה  והיוצר לא ויתר על זכויותיו הרלוונטיות לתמלוגים, היוצר מוזמן לחתום, מול אחד מעורכי הדין של תלי, על תצהיר (מסמך משפטי מחייב) שמעיד על כך.

ברגע שנקבע כי הזכויות נשמרו, היצירה תשתתף בחלוקת תמלוגים שתל"י מבצעת בגין השימושים השונים שייעשו ביצירתו – מיום הצטרפות היוצר לתלי; וגם הלאה, 70 שנה אחרי מותו, ליורשיו.

במקרים בהם לא נשמרו זכויות בהסכם, עורך הדין של תלי ינסח 'תוספת מתקנת' להסכם שנחתם – מסמך המחיל את "סעיף תלי" , לחתימת הצדדים.  משתוחזר התוספת החתומה לתל"י יועבר ההסכם המלא לבדיקה חוזרת ומרגע קבלת חוות דעת מעורך הדין שמאשרת את התוספת, היוצר זכאי לתמלוגים – עד לשבע שנים אחורה מיום החלוקה (ובלבד שהיה חבר תלי במהלך אותן שנים).

בנוסף ובהתאם להנחיות הרשות לתחרות, נדרש היוצר לאשר את העברת הזכויות לתלי באופן פרטני, בגין כל יצירה ויצירה, ולאשר את המידע אודותיה – כפי שנרשם במסד הנתונים של תלי: הסוגה, משך היצירה וחלוקת האחוזים בין היוצרים ביצירה.

תהליך אישור היצירה מתבצע ב'אזור האישי' של היוצר באתר תלי.

דילוג לתוכן