שלום רב,

להלן מועדי מפגש הצטרפות לתלי:

  • יום ג' 16/11/21 בשעה 11:00
  • יום ב' 20/12/21 בשעה 16:00
  • יום ד' 19/01/22 בשעה 11:00
  • יום ב' 21/02/22 בשעה 16:00
  • יום ג' 22/03/22 בשעה 11:00

חשוב מאד – ניתן להירשם למפגש רק לאחר מילוי טפסי הרשמה בדף ההצטרפות
*מומלץ לוודא באתר שלנו או באמצעות הטלפון שלא חל שינוי במועד המפגש.