שלום רב,

להלן מועדי מפגש הצטרפות לתלי:

  • יום א׳ 19/9/21 בשעה 11:00
  • יום ג׳ 19/10/21 בשעה 16:00
  • יום ג’ 16/11/21 בשעה 11:00
  • יום ב’ 20/12/21 בשעה 16:00

חשוב מאד – ניתן להירשם למפגש רק לאחר מילוי טפסי הרשמה בדף ההצטרפות
*מומלץ לוודא באתר שלנו או באמצעות הטלפון שלא חל שינוי במועד המפגש.