שלום רב,

להלן מועדי מפגש הצטרפות לתלי:

 
  • יום ב' 20/11/2023 בשעה 16.00
  • יום ג' 19/12/2023 בשעה 11.00
  • יום ד' 17/01/2024 בשעה 16.00
  • יום ב' 19/02/2024 בשעה 11.00
  • יום ב' 16/03/2024 בשעה 16.00

חשוב מאד – ניתן להירשם למפגש רק לאחר מילוי טפסי הרשמה בדף ההצטרפות

*מומלץ לוודא באתר שלנו או באמצעות הטלפון שלא חל שינוי במועד המפגש.