שלום רב,

להלן מועדי מפגש הצטרפות לתלי:

  • יום ד' 25/05/22 בשעה 11:00
  • יום ג' 21/06/22 בשעה 16:00
  • יום ד' 20/07/22 בשעה 11:00

חשוב מאד – ניתן להירשם למפגש רק לאחר מילוי טפסי הרשמה בדף ההצטרפות
*מומלץ לוודא באתר שלנו או באמצעות הטלפון שלא חל שינוי במועד המפגש.