חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

En

אזור אישי

חיפוש

En

יצירה אור-קולית היא נכס. אמנם לא נכס מוחשי שאפשר למשש או לראות אותו, אלא קניין רוחני עם פוטנציאל רווח כלכלי של שנים רבות. כלומר, בדומה לבעלות על דירה, ליוצרי יצירות אורקוליות יש זכות קניין, שהיא זכות בלעדית לשימוש ביצירה שלהם אלא אם הרשו (רישיון) לאחר להשתמש בה.

ליצירה אור-קולית שימושים רבים – שהולכים, מתרבים ומשתנים בקצב התפתחות הטכנולוגיה. אפשר לשדר אותה, להעתיק, לשתף, להקרין במקום ציבורי, להעלות לספריות VOD, ועוד. זכות יוצרים היא אגד של זכויות, מתוכן ארבע רלוונטיות לצורך קבלת תמלוגים: זכות השידור, זכות העמדה לרשות הציבור, זכות ביצוע פומבי וזכות ההשכרה.   

זכות השידור: הזכות להעביר את היצירה באמצעים אלחוטיים או קוויים ממקום למקום.

זכות ההעמדה לרשות הציבור: הזכות לשמור את היצירה במיקום מסוים, כאשר הציבור יכול לצפות בה בזמן שייבחר.

זכות ביצוע פומבי – הזכות להציג את היצירה בפני קהל.

זכות ההשכרה – הזכות להשכיר עותק פיזי של היצירה (כמו תקליטור), זכות שהשימוש בה הולך ופוחת בגלל שינויים טכנולוגיים.

זכות קניין ניתן גם להעביר לבעלות אחרת, כמו שאפשר למכור דירה. כך למשל, הגורמים שמממנים את הפקת היצירה – בדרך כלל גופי השידור ו/או חברות ההפקה – דורשים את זכויות היוצרים, כדי שיוכלו למסחר את היצירה, להחזיר את השקעתם וליהנות מההצלחה הכלכלית.  

כיצד בכל זאת היוצרים ממשיכים לשמור על זכויותיהם ביצירה ולוקחים חלק בקטיף פירות ההצלחה? חשוב להבין שבחקיקה הישראלית לא מעוגנת זכות ספציפית לתמלוגים, והזכות לתמלוגים נובעת משמירת זכויות יוצרים ביצירה. או במילים אחרות: לא שמרתם על זכויות היוצרים שלכם – בהסכם בעל תוקף משפטי שמקובל על כל הצדדים הרלוונטיים – אתם לא זכאים לתמלוגים על היצירה שלכם!

כדי להפוך את הליך שמירת זכויות היוצרים וגביית התמלוגים על השימושים השונים שנעשים ביצירות אור-קוליות לנגיש וקל יחסית לביצוע, וכן, לנהיר ומחייב את השותפים הרלוונטיים, תלי השקיעה שנים של מאבק ציבורי, לצד מציאת פתרון משפטי בדמות סעיף זכויות יוצרים. הפתרון של תלי ידוע בשם "סעיף תלי" – אותו סעיף שתסריטאים ובמאים חייבים להכניס להתקשרויות החוזיות שלהם, ומהווה את הבסיס ההכרחי לשמירת זכויות היוצרים והעברתן לתלי, לצורך גבייה וחלוקה – מיום הולדת היצירה שלכם ועד יום מותכם; וגם הלאה – 70 שנה אחרי, ליורשיכם.

זאת ועוד, שמירת הזכויות והעברתן לתלי – המייצגת את מרבית התסריטאים והבמאים הישראליים – מאזנת במעט את מאזן הכוחות הבלתי הגיוני בין "היוצר הבודד" ל"שחקנים" הנוספים שפועלים בשוק התקשורת – גופים בעלי אמצעים, מעמד והשפעה, חלקם אף פועלים כמונופולים איתנים. תלי מנהלת מו"מ עם הגופים המשתמשים ביצירות על גובה דמי הרישיון, ובכל הסכם שנחתם בין תלי למשתמש, ישנה התחייבות של אותו גוף לכלול את "סעיף תלי" בהתקשרויות חוזיות בינו (או גורם מטעמו) לחברי תלי.

מטרתו של דף זה היא ליידע את חברי תלי על המצב המשפטי הנהוג. אין באמור לעיל משום הנחיה או המלצה של תלי, וכל חבר יקבל את החלטתו לפי נסיבותיו ושיקוליו הוא.

דילוג לתוכן