חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

En

אזור אישי

חיפוש

En

הצטרפות לתל"י

תהליך ההצטרפות לתל"י כולל השתתפות (חובה) במפגש הצטרפות ומילוי מסמכי ההצטרפות, כמפורט בקישור שלהלן. לאחר סיום תהליך זה, יבוצעו הפעולות כדלקמן:

ערעור על סוגה שנקבעה

סכום התמלוגים המגיעים ליוצר נקבע על פי מספר פרמטרים, ביניהם סוגת היצירה (מסמך הגדרות רפרטואר השלם נא ראו בקישור להלן). יוצר המעוניין לערער על הסוגה שנקבעה ליצירתו, יפנה בכתב למרב קליין, בדוא"ל merav@tali-rights.co.il ופנייתו תטופל כדלקמן:

עדכון פרטים אישיים / פרטי חשבון בנק

פניות בבקשה לעדכון פרטים אישיים (למעט פרטי חשבון בנק) ניתן לשלוח למרב קליין, מנהלת מח' חברים, זכויות ומערך תיעוד בדוא"ל  merav@tali-rights.co.il.

פניות בבקשה לעדכון פרטי חשבון בנק ניתן לשלוח, בצירוף צילום צ'ק/ אישור ניהול חשבון, לדוא"ל avi@tali-rights.co.il

פניה בנוגע לתשלום חסר/שגוי

במידה ויוצר סבור כי חלה טעות בחישוב תמלוגים המגיעים לו (הרחבה בנושא תמלוגים נא ראו בקישור להלן), יוכל לפנות למנהל הכספים, בדוא"ל avi@tali-rights.co.il  או בטלפון 03-5669574 (שלוחה 104).

פניות אלה יטופלו כדלקמן:

בדיקת מצב שמירת זכויות ביצירה

מדי חודש, שולחת תל"י לחבריה הודעות (בדוא"ל) בדבר יצירותיהם ששודרו, ושטרם הוכחה בגינן שמירת זכויות. עם קבלת ההסכמים (לרבות כל נספחיהם, כשהסכומים מושחרים), נשלחים אלה לבדיקת עו"ד, לצורך וידוא שמירת זכויות תל"י ביצירה (ר' קישור לנוסח סעיף תל"י להלן), כדלקמן:

דילוג לתוכן