יצירות שהוחרגו על ידי היוצרים מניהולה של תל"י:

לא קיימות יצירות שהוחרגו