בקשתך לרישום למפגש הצטרפות נקלטה,
זימון למפגש יישלח כיומיים לפני המפגש.
במידה ואינך יכול/ה להשתתף במפגש אנא עדכנ/י אותנו במייל merav@tali-rights.co.il