חתימה על הסכם העברת זכויות מעודכן

בהמשך להחלטת בית הדין להגבלים עסקיים לאשר את פעילותה של תלי, נדרשים כל חברי תלי לחתום על נוסח הסכם חדש להעברת זכויות.

חתימה על הסכם זה היא תנאי להכללת יצירותיכם ברפרטואר תלי על מנת שתוכלו להמשיך  לקבל תמלוגים בגין השימוש ביצירותיכם.

מי שטרם חתם על הנוסח המעודכן מתבקש לצור קשר בהקדם עם משרדי תלי: 03-5669574 שלוחה 106.

החל מפברואר 2017 תל"י מחויבת לפעול בהתאם לתנאים שאושרו.