החלטות ועדת רפרטואר מיום 26.9.19

בדיון שקיימה ועדת רפרטואר התקבלו מספר החלטות, בנושאים הבאים:

1.      עדכון הגדרת יצירה דרמטית

2.      סוגות ילדים חדשות – הגדרות וניקוד

3.      עדכון הגדרת קליפ מוסיקלי

4.      עדכון הגדרת סוגת תכנית פאנל

5.      עדכון ניקוד בימוי בסוגת סטנדאפ

6.      עדכון סעיף "כללי" במסמך הגדרות רפרטואר

לפרטים נוספים, ניתן לעיין במסמך ההחלטות המלא, באיזור האישי, תחת "מסמכים"