אישור יצירות באתר תל"י

מעתה, מאשרים חברי תל"י את העברת הזכויות בגין יצירותיהם ואת פרטיהן (סוגה, חלק היוצר ביצירה, משך היצירה), באמצעות האיזור האישי באתר תל"י.

זאת במסגרת הטמעת תנאי פעילותה של תלי, כפי שאושרו ע"י הרשות להגבלים עסקיים.

הליך זה מחליף את התהליך הקודם בו אישור ההעברה ואישור פרטי היצירות נעשו באמצעות השבה למייל שנשלח ליוצרים.

מדי חודש יישלח מייל ליוצרים אשר יצירות חדשות התווספו לכרטיס היוצר שלהם מאז העברת הזכויות הקודמת.

יוצרים אלה יופנו ל 'אזור האישי', לשונית 'אישור יצירה', שם יפורטו היצירות הממתינות לאישור.

בתום תהליך האישור, יישלח מייל אל היוצרים, לתיעוד פעולותיהם באתר, במקביל למשלוח לתל"י לצורך עיבוד הנתונים.