ועדת איתור לדירקטוריון

באסיפה הכללית שהתקיימה ב 12 ביוני, נבחרה ועדת איתור לדירקטוריון.

חברי הועדה הם סיגל אבין, שבי גביזון, לוי זיני ורן טל.