תל"י מאחלת לחבריה שנה טובה

שתהא זו שנת עשייה, יצירה ושגשוג.

שנה של הצלחות ושל התחלות חדשות.

מאחלים

אופירה, דנה, מרב, ורדה, רועי, קובי, מאיה ואיקה