הישג לתל"י ולאיגודי היוצרים בתיקון 5 לחוק זכות יוצרים

באוגוסט 2016 פורסם תזכיר הצעת תיקון לחוק זכויות יוצרים, העוסק באכיפת זכויות ברשת האינטרנט.
הצעת התיקון המקורית, כפי שהוגשה, התעלמה מהחידושים הטכנולוגיים ומה שגרוע מכך -
פטרה את ספקיות האינטרנט מאחריות להעברת התוכן והציגה אותן כאדישות ופסיביות בהעברת התוכן לציבור.

ספקיות האינטרנט וגורמי הביניים האחראים להעברת התוכן הם גופים רבי עוצמה, בהם חברות ענק,
שיש להם הידע והיכולת לנטר את הרשת והם נהנים כלכלית מהעניין הגובר בתוכן אור קולי, הן חוקי והן פיראטי.
לכן משמעות של הסרה מוחלטת של האחריות שלהם מהווה פגיעה באינטרסים של היוצרים.
במשך כשנתיים פעלה תל"י נמרצות להטמעת שינויים הכרחיים בהצעת התיקון,
יצרה והובילה חזית רחבה וחזקה עם כל ארגוני היוצרים: אקום, אשכולות, שח"ם, מפיקים, אקט, הפורום וכמובן איגודי התסריטאים והבמאים.

ביום רביעי האחרון אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת את כל אותם השינויים ההכרחיים.

אנו כמובן נמשיך ונעקוב כדי לוודא שאותם שינויים הכרחיים ייכללו בנוסח שיעבור בקריאה שניה ושלישית, ויוטמעו בחוק זכות יוצרים כנדרש.