החלטות ועדת רפרטואר מיום 2.9.18

בדיון שקיימה ועדת רפרטואר התקבלו מספר החלטות, בנושאים הבאים:

1.      אופן חלוקת התמלוגים בערוצי המוסיקה

2.      עדכון הגדרת סוגת תיעודי עיתונאי

3.      עדכון הגדרת סוגת סדרה תיעודית

לפרטים נוספים, ניתן לעיין במסמך ההחלטות המלא, באיזור האישי, תחת לשונית מסמכים