מחירונים

לצפיה במחירון למועדוני כושר/ קאנטרי לחצו כאן*

לאמות מידה לחישוב דמי הרשיון לרשויות מקומיות לחצו כאן*

לצפיה במחירון לאתרי אינטרנט לחצו כאן*

לצפיה במחירון לרשיון פרטני להקרנות פומביות מסחריות לחצו כאן*

לאמות מידה לחישוב דמי הרשיון לשידור לחצו כאן*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחירונים ואמות מידה אלו נקבעו על דעת תל"י ובאחריותה בלבד. הסכומים הנקובים במחירונים אינם כוללים מע"מ.