ייעוץ משפטי לחברים

תלי מעניקה ייעוץ משפטי בשלושה תחומים:

  1. ייעוץ משפטי לפני חתימת הסכם בכל הנוגע לסעיף שמירת זכויות לתמלוגים ("סעיף תלי"). החבר רשאי אך אינו חייב להעביר לעיון עורכי דינה של תלי הסכם טרם חתימתו. יחד עם זאת, תלי ממליצה לחבר לעשות כן (ויודגש שאין הדבר בא להחליף את עורכי הדין, הסוכנים, רואי החשבון או הנציגים של החבר) כי הדבר עשוי להפחית את הטרטור העלול להיגרם לחבר כשיתבקש על ידי תלי לתקן הסכם שכבר חתם עליו; למשל, אם בבדיקת "שמירת זכויות" המבוצעת על ידי תלי לגבי כל הסכם המתייחס ליצירה הנכללת בחלוקה, יימצא כי לא הייתה "שמירת זכויות" או שהייתה "שמירת זכויות חלקית", יתבקש החבר להחתים את הגוף שעמו חתם על נספח תיקון שיבטיח את זכותו לקבל תמלוגים מתלי.
  2. חבר שלא הצליח לשמור זכויות בהסכמים שנחתמו בעבר ומבקש לתקן את סעיפי הזכויות יכול לקבל ייעוץ משפטי מתלי בנושא.

לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות למנהלת קשרי חברים וזכויות, מרב קליין, בטלפון 03-5669574, שלוחה 106, או במייל: merav@tali-rights.co.il