תאריכי חלוקת תמלוגים בשנת 2020

ייתכנו שינויים בתאריכי החלוקה, שינויים יפורסמו באתר תלי

 

גוף משדר

תקופת שימוש

סוג הזכות

      תשלום 10/5

YES

2019 גמר חשבון

שידור

 

HOT

2019 גמר חשבון

שידור

 

קשת

2019 גמר חשבון

שידור

 

כאן

2019 גמר חשבון

שידור

 

      תשלום 10/7

 

מועדוני כושר

2019

ביצוע פומבי

 

YNET

2015-2018

העמדה לרשות הציבור

 

יס VOD

(כולל TV STING ו- YES GO)

2019

העמדה לרשות הציבור

 

הוט VOD

(כולל NEXT TV)

2019

העמדה לרשות הציבור

תשלום 10/8

 

רשויות מקומיות

2019

שידור/ביצוע פומבי

 

אל-על

2019

ביצוע פומבי/העמדה לרשות הציבור

 

 

תשלום 10/11

רשת 13

מחצית ראשונה 2020

שידור

 

קשת

מחצית ראשונה 2020

שידור

 

HOT

מחצית ראשונה 2020

שידור

 

YES

מחצית ראשונה 2020

שידור

 

כאן

מחצית ראשונה 2020

שידור

תשלום 10/12

מאקו

2019

העמדה לרשות הציבור

 

וואלה

2019

העמדה לרשות הציבור

 

YNET

2019

העמדה לרשות הציבור

 

אתר הופ

2017-2019

העמדה לרשות הציבור

 

אתר רשת

2019

העמדה לרשות הציבור

 

כאן דיגיטל

2019

העמדה לרשות הציבור

 

יוטיוב

2019

העמדה לרשות הציבור