אודות זכות קדימה

"מטרתן של זכויות יוצרים היא לעודד את הגיוון בביטויים ובידע הקיים ולהעשיר את עולם הביטויים. אלה הם הטובין הציבוריים שאת יצירתם נועדו דיני זכויות יוצרים לעודד. מתן תמריץ כלכלי נועד לשפר את כמות המידע והביטויים ואת האיכות שלהם בלי להתייחס לתועלת שניתן להפיק מהמידע החדש או מהביטוי החדש, ובכך נבדלים דיני זכויות יוצרים מדיני הפטנטים שנועדו לעודד רק מידע יעיל או תועלתני" (השופט מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון בדימוס)

ב-20 השנים האחרונות השתנו פני עולם המדיה ובעקבותיהם כל המושגים שידענו על זכויות יוצרים.

בעולם הישן לבעלי זכויות היוצרים היה ברור מי משתמש בזכויות שלהם, והייתה כתובת לקבלת תגמול על השימוש ביצירות אורקוליות, בדרך כלל גופי שידור. גופי שידור אלה היו בדרך כלל בעלי יכולת הפצה גדולה ויכולת כלכלית לקבל הכנסות ולשלם עבור השימוש. שימושים פיראטיים היו זניחים יחסית (למשל דיסקים מזויפים) ולא פגעו בליבת ההכנסה מהיצירות.

בעולם החדש המודל הזה נשבר ועדיין לא נמצא לו מודל חלופי מספק. השימושים הפיראטיים ברשת הפכו איום אסטרטגי על עצם היכולת להתמיד בהפקה של יצירות אורקוליות, שהן יקרות מאוד מטבען, והאופי החינמי של הרשת מחלחל לציבור המשתמשים ומקשה על מציאת מודל כלכלי חלופי. הטלוויזיה עדיין מייצרת הכנסות, אך השילוב של הטלוויזיה עם האינטרנט הוא כבר עובדה. כמו היצירה המוזיקלית שעברה טלטלה עזה, גם היצירה האורקולית עומדת בפני עידן חדש . עידן אשר טומן בחובו סיכונים רבים, אך גם סיכויים להפוך את היצירה האורקולית ליצירת מדף הנצרכת לאורך זמן רב, בניגוד לעולם הישן שבו מספר השידורים היה מוגבל. 

מאז הקמתה תלי עוקבת בערנות אחרי ההתפתחויות בעולם ובארץ. מצד אחד אנו עוקבים אחרי ההתפתחויות הטכנולוגיות, ומצד שני אחרי החקיקה והתפתחות מודלים כלכליים חדשים.

המדור "זכות קדימה"  שעולה לאתר המחודש של תלי, ירכז עבורכם את הידע המצטבר בתחום הזכויות בעולם המדיה החדשה: טכנולוגיה, חקיקה ומודלים כלכליים, ויביא גם דעות, תחזיות והערכות.

נשמח לקבל מכם משוב או הצעות לנושאים.


ובינתיים, לפני הכל, בואו נברר כמה מונחים בסיסיים. 

מהן "זכויות יוצרים", מה זו "הפרה" ומה זה "שימוש הוגן"?

סרטון באדיבות בריינפופ ישראל בע"מ מפשט את הדברים:

וגם: "יוצר", "עבודה יצירתית", "חברה של יוצרים", "זכויות מוסריות" - מה זה בכלל אומר?
יוצרים, גופי שידור והפצה ומשפטנים תוהים על קנקנם של מונחים אלו זה זמן רב.
בסיס"ק, ארגון הגג הבינלאומי של חברות התמלוגים בעולם, ניסו לרדת לעומקם של הדברים.


אז מהו בכלל יוצר?What is a creator? by CISACTV


מהי עבודה יצירתית?What is a creative Work? by CISACTV


מהי חברה של יוצרים?What is an Authors society? by CISACTV


מהן זכויות מוסריות?What are Moral Rights? by La_Scam


הסרטונים הם באדיבות סיס"ק, ארגון הגג הבינלאומי של חברות התמלוגים בעולם


 


Runtime Error

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="Off"/> </system.web> </configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/> </system.web> </configuration>