חברי דירקטוריון לשעבר

רונית וייס-ברקוביץ, במאית
אבי שמש, תסריטאי ויו"ר תל"י
  
ג'ולי שלז, במאית
גל פרידמן, תסריטאי
רן טל, במאי
חיים אידיסיס, תסריטאי
חיים מרין, תסריטאי
יעקב (ינקול) גולדווסר, במאי
מאיה הפנר, תסריטאית
שמואל שם טוב, דירקטור חיצוני
משה גביש, דירקטור חיצוני