מחלקות תלי

בראש תלי עומד דירקטוריון המונה 9 חברים. התפלגות החברים: 3 תסריטאים, 3במאים ו-3 דירקטורים חיצוניים.

תחת הדירקטוריון עומדת מנכ"ל האחראית על ביצוע מדיניות הדירקטוריון, כאשר תחתיה פועלות שלוש מחלקות:

  • מחלקת חברים ותיעוד
    המחלקה אחראית על שמירת הקשר עם החברים, סיוע בשמירת זכויות, סיוע בייעוץ משפטי , קבלת חברים חדשים ורישומם אצל רשם החברות וכד'. כמו כן, היא אחראית על איסוף נתונים מגופי השידור וקליטתם במערכת על פי הקריטריונים שנקבעו. במחלקה 4 עובדים.
  • מחלקת כספים וחלוקה
    המחלקה אחראית על הנהלת חשבונות ודוחות כספיים, תשלומי ספקים ותשלומי שכר לעובדים, מעקב תקציבי אחר הוצאות וקבלת כספים מהגופים השונים, עריכת חישובי החלוקה, העברת מס"ב ליוצרים, טיפול בקבלות ובאישורי מס של היוצרים וכד'.

  • מחלקת מידע וכלכלה
    המחלקה אחראית לשני תחומים: תחום המידע (מערכת המידע ומחשוב באופן כללי) ותחום הכלכלה (ניתוחים וכלים תומכי החלטה).

בנוסף לשלוש המחלקות, אחראית מנהלת לשכה ולוגיסטיקה על ניהול לוגיסטי של עניני החברה, סיוע למנהלי המחלקות, וכדומה.

על מחלקת התיעוד

מחלקת התיעוד בתלי אחראית על קבלת הדיווחים מגופי השידור ועדכון מסד הנתונים של תלי. מסד הנתונים של תלי כולל עשרות אלפי יצירות אורקוליות.

כדי לשמור על אחידות בדיווחים, מחלקת התיעוד מסתמכת על הדיווח המתקבל מגופי השידור. בנוסף לכך, תלי עורכת בקרה על דיווחי גופי השידור בסיוע גוף חיצוני באופן רנדומלי. במקרה של חוסר התאמה בין הממצאים של הגוף המבקר לבין הדיווחים של גוף השידור, נעשים בירור ותיקונים בהתאם.

איננו מוסיפים יצירות חדשות למסד הנתונים על פי הודעה של החבר, אלא על פי דיווח של הגוף המשדר. יחד עם זאת, בעת העברת פרטי היצירה לאישור החברים, החברים יכולים לבקש ממחלקת התיעוד לבצע תיקונים ככל שהם מוצאים לנכון. במקרה של סתירה, מחלקת התיעוד תפנה עם המידע של החבר אל גוף השידור במטרה להבהיר את כל הפרטים.

הדיווחים לגבי היצירות מגיעים לעתים קרובות בצורה ידנית, כאשר המידע חסר או לא בהיר. תלי עושה מאמצים לשפר את איכות הנתונים ואת הקשר עם גופי השידור. חברי תלי יכולים לתרום למאמץ על ידי כך שיוודאו שההפקה שבה הם עובדים מדווחת לגוף השידור על התוכנית כולל כל הפרטים, למשל חלוקת אחוזים בין יוצרים.