חזון ויעדי תלי

תלי, חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה, הציבה לעצמה את היעדים הבאים:

מטרות תלי:

א. הסדרת זכויות היוצר לתמלוגים באמצעות הנפקת רישיון שימוש למשתמשים על ידי מתן "רישיונות שמיכה" לגופים השונים.

ב. לפעול לכיבוד הזכות של תסריטאים ובמאים לקבלת תמלוגים בגין שימוש ביצירותיהם על ידי כל הגורמים המשדרים, הגורמים הציבוריים, תעשיית הקולנוע והטלוויזיה והמחוקק.

ג. תשלום תמלוגים ראויים לכל התסריטאים והבמאים עבור הרב המכריע של השימושים בזכויות הביצוע הפומבי, זכויות השידור, זכויות ההשכרה וזכויות ההעמדה לרשות הציבור.

ד. חלוקת התמלוגים באופן שקוף, לאור פרמטרים המקובלים בעולם שיתקבלו תוך דיון פנימי פתוח וממצה.

ה. חלוקת תמלוגים במהירות, ביעילות, בדיוק ובחיסכון מרביים.

 

משימות מרכזיות של הארגון:

א. ניהול מו"מ עם משתמשים פוטנציאליים וכריתת הסכמים עימם המסדירים את תשלום  התמלוגים עבור השימוש ביצירות הנמנות על רפרטואר תלי. 

ב. מעקב, תיעוד ורישום שיטתי של השימושים ביצירות שכלולות ברפרטואר תלי ובקרה על דיווחי המשתמשים.

ג. גביית התמלוגים וחלוקתם לחברים והפקת חשבונות לפי השימושים ופרמטרים נוספים.

ד. סיוע ויעוץ לחברים בכל הנוגע לשמירה על זכויותיהם לתמלוגים.

ה. אכיפה של זכויות החברים, ובכלל זה, נקיטת צעדים משפטיים נגד משתמשים שמפרים את זכויות חבריה. 

ו. פעילות ציבורית בתחומי החקיקה והרגולציה לקידום זכויות ציבור התסריטאים והבמאים ולהכרה בהם וטיפול ביוזמות חקיקה שעניינן זכויות חברי תלי.

ז. ייצוג  ציבור היוצרים האור קוליים הישראליים במסגרת הארגון הבינלאומי של חברות התמלוגים CISAC .